CONTRATACIÓ DE PERSONAL

SUBCONTRACTES A TERCERS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS URBANS DE CATARROJA.

22 de maig de 2017  Contracte del servei

03 de maig de 2017  Adjudicació del contracte

16 de febrer de 2017  Anunci BOE

09 de febrer de 2017  Anunci DOUE

06  de febrer de 2017 Plec administratiu

06  de febrer de 2017 Plec de prescripcions tècniques

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:  17 DE MARÇ 2017