CONTRATACIÓ

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS URBANS DE CATARROJA.

17 de juliol de 2019      Publicació en DOUE      

09  de maig de 2019 Aclaració al Plec

15 d'abril de 2019         Publicació en el Suplement al Diari Oficial de la Unió Europea (DO/S)      

10  d'abril de 2019 Plec administratiu

10  d'abril de 2019 Plec de prescripcions tècniques

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ:  16 DE MAIG 2019