Presentació:

Per a aconseguir una major agilitat en la gestió i encara que no sempre exercite les seues competències, s’establix en els estatuts de l’empresa un objecte social ampli, de manera que puga realitzar tot tipus d’actuacions referides a vivenda, sòl i gestió de servicis públics que li encomane l’Ajuntament de Catarroja sense necessitat d’adaptar l’objecte social d’acord amb les necessitats. Les competències són en matèria de:

Gestió de servicis públics i equipaments urbans

 • Conservació d’edificis públics
 • Conservació de vies públiques
 • Servicis extraordinaris de neteja viària
 • Neteja i conservació de col·legis
 • Conservació de parcs i jardins
 • Gestió d’arreplega de fems, contenidors soterrats i ecoparc
 • Gestió i manteniment del mercat municipal
 • Gestió i manteniment del cementeri municipal
 • Gestió del cicle integral de l’aigua
 • Gestió i explotació de les “Escoles Matineres”
 • Gestió i explotació del pàrquing municipal
 • Control de qualitat dels servicis públics
 • Gestió de planta d’energia fotovoltaica

Vivenda

 • Promoció de renda lliure i VPO
 • Rehabilitació
 • Inspecció, conservació i intervenció en edificis
 • Administració i conservació del patrimoni residencial o històric/artístic

Gestió de sòl